user_mobilelogo

Styrelsen

Håkan Johansson, ordförande   
Annette Strand, vice ordförande  
Annika Strand, kassör
Martin Strand, sekreterare
Birgitta Holmlund
Inga-Lill Wass
David Cederlöw
Hans Karlsson

Plusgiro:

90 04 43-3

Bankgiro:

900-4433

Swish:

123 900 44 33