user_mobilelogo

 

                   

 

 

 Nu finns vi på Facebook !

Följ vårt arbete och våra aktiviteter på vår facebooksida

https://www.facebook.com/roforlivet/

Den som skänker pengar till en förening som har 90-konto kan vara säker på att de används rätt.
Nu har ”Ro för livet” ett sådant konto.

De nya kontonumren är:
Plusgiro   90 04 43-3
Bankgiro  900-4433
Swish     123 900 44 33

 

 

Svensk Insamlingskontroll

Plusgiro:

90 04 43-3

Bankgiro:

900-4433

Swish:

123 900 44 33